TNO

TNO stwierdza, że ​​funkcje bezpieczeństwa SolarEdge przekraczają przepisy międzynarodowe

Jeśli chodzi o energię odnawialną, bezpieczeństwo to zasada, co do której nie należy iść na kompromis. Chociaż fotowoltaika jest uważana za bezpieczną technologię, ważne jest, aby mieć pewność, że system jest wyposażony w najbardziej zaawansowane dostępne funkcje bezpieczeństwa, dostarczane przez niezawodną firmę znaną z bezpieczeństwa.

Dlatego byliśmy podekscytowani możliwością przetestowania i zatwierdzenia naszego pakietu bezpieczeństwa przez TNO, jedną z największych, niezależnych organizacji badawczych o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w naukach stosowanych w segmencie energii.

TNO

Co testowali?

TNO przetestowało trzy oddzielne funkcje wielowarstwowego pakietu bezpieczeństwa SolarEdge: Sense Connect, AFCI i SafeDC™. SolarEdge stosuje inne formy identyfikacji anomalii temperaturowych i wykrywania usterek, takie jak monitorowanie punktowe, które za pośrednictwem falownika monitoruje każdy moduł i uruchamia pomiar temperatury, ale do testów wybrano tylko najważniejsze elementy rozwiązania bezpieczeństwa. Każda z tych technologii pełni określoną funkcję i zastosowana razem zapewnia kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa dla systemu.

SafeDC™ — napięcie w bezpiecznym miejscu

W ciągu kilku minut SafeDC™ automatycznie zmniejsza moc każdego z modułów fotowoltaicznych do poziomu bezpiecznego dla dotyku w przypadku awarii sieci lub wyłączeń falownika. Wadliwe okablowanie w niektórych typach instalacji z falownikami łańcuchowymi może wprowadzić zespół konserwacyjny w błąd, wierząc, że instalacja nie jest pod napięciem, podczas gdy w rzeczywistości moduły nadal działają i pracują pod wysokim napięciem. Jednakże rozwiązania SolarEdge mają na celu wyeliminowanie tego ryzyka; w przypadku SafeDC™ moduły są dezaktywowane za pomocą Optymalizatora mocy. Ma to kluczowe znaczenie dla pracowników zajmujących się konserwacją i ratowników, którzy potrzebują szybkiego i bezpiecznego dostępu do instalacji. SafeDC™ zmniejsza również ryzyko wystąpienia łuków równoległych i tworzy bezpieczniejsze środowisko podczas instalacji.

Funkcje bezpieczeństwa SolarEdge

Wykrywanie i przerwanie obwodu zwarcia łukowego

Nasza funkcja AFCI ma na celu wykrywanie i powstrzymywanie powstawania łuku elektrycznego poprzez automatyczne wyłączanie falownika i wyłączanie ciągów przewodów o długości do 400 m na poziomie modułu. Funkcja SolarEdge AFCI jest zgodna ze standardem UL1699B.

Poczuj połączenie

W naszych optymalizatorach mocy serii S wprowadzono opatentowaną technologię SolarEdge Sense Connect, która ma na celu monitorowanie połączeń fotowoltaicznych podczas wytwarzania energii słonecznej przez instalację, wykrywanie nieprawidłowości w temperaturze złączy fotowoltaicznych i wyłączanie falownika przed wystąpieniem łuku elektrycznego lub uszkodzeniem złączy uszkodzony. Instalatorzy są powiadamiani i kierowani do dokładnego miejsca zdarzenia, co pozwala zaoszczędzić znaczny czas konserwacji.

Jak TNO przeprowadziło swoje testy?

TNO przeprowadziło wiele testów każdej z 3 technologii na różnych poziomach mocy, symulując różne warunki rzeczywistych scenariuszy.

Wyniki

SolarEdge był zadowolony z wyników, które potwierdziły, że mechanizmy bezpieczeństwa SolarEdge pomyślnie przeszły wszystkie przeprowadzone testy. TNO zauważyło, że „Sense Connect i SafeDC™ to uzupełniające się środki bezpieczeństwa, które przekraczają światowe standardy bezpieczeństwa”. Są one zatwierdzone przez TNO pod kątem wykrywania i przerywania łuków elektrycznych przed i po ich wystąpieniu.

Funkcje bezpieczeństwa SolarEdge
https://www.solaredge.com/en/solaredge-blog