Opłata solidarnościowa dla linii bezpośredniej – nowe rozwiązania w 2023 r.

Zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2023r.o zmianie ustawy–Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (POZ.1681) wprowadzają nowe zasady budowy linii bezpośredniej oraz dodatkowe opłaty, których dotychczas nie było, m. in. opłatę solidarnościowa.

Zgodnie z nowym art. 3 pkt 11f ustawy – Prawo energetyczne, linią bezpośrednią będzie

 • linia elektroenergetyczna łącząca wydzieloną jednostkę wytwórczą z wydzielonym odbiorcą, w celu bezpośredniego dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy lub
 • linia elektroenergetyczna łącząca jednostkę wytwórczą z przedsiębiorstwem energetycznym innym niż wytwarzające energię elektryczną w tej jednostce, wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, w celu bezpośredniego dostarczenia energii elektrycznej do ich własnych obiektów, w tym urządzeń lub instalacji, podmiotów będących ich jednostkami podporządkowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości lub do odbiorców przyłączonych do sieci, urządzeń lub instalacji tych przedsiębiorstw

W związku ze zmianą definicji linii bezpośredniej, do ustawy – Prawo energetyczne wprowadzone zostały nowe pojęcia

 • wydzielona jednostka wytwórcza
 • wydzielony odbiorca
 • bezpośrednie dostarczanie energii elektrycznej
 • Opłaty:
  • opłaty solidarnościowej;
  • opłaty na pokrycie kosztów utrzymania systemowych standardów jakości
   i niezawodności bieżących dostaw energii
 • Procedura uproszczona – dla instalacji o mocy nie większej niż 2 MW

Linie bezpośrednie to dobre rozwiązanie inwestowania w nieduże jednostki wytwórcze oparte na OZE. Brak formalności i opłat związanych z przyłączeniem instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej oraz redukcja opłat związanych z dystrybucją energii do odbiorcy to powody, dla których warto poddać pod rozwagę możliwości, jakie dają nowe regulacje. 

Zainteresowany instalacją fotowoltaiczną dla firmy? Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatną wycenę