Trzy sposoby na poprawienie bezpieczeństwa.

  Instalacja i konserwacja systemu energii słonecznej jest ogólnie bezpiecznym procesem. Jednakże, podobnie jak samochody, którymi jeździmy, niektóre systemy fotowoltaiczne mają lepsze zabezpieczenia fotowoltaiczne niż inne. Aby wiedzieć, na co zwrócić uwagę, ważne jest zrozumienie podstaw działania systemu fotowoltaicznego.

  Jak działa energia słoneczna? Podstawy:

  Jak działa energia słoneczna? Podstawy:

  System energii słonecznej składa się zasadniczo z modułów słonecznych (zwanych również panelami słonecznymi) i falowników. Panele słoneczne wytwarzają energię elektryczną, przekształcając promieniowanie słoneczne w prąd stały (energię prądu stałego). Falownik przekształca energię prądu stałego w prąd przemienny (AC), który służy do zasilania naszych domów, firm i innych budynków. Energia elektryczna z sieci zwiększa energię słoneczną i zapewnia energię, gdy słońce nie świeci.

  Dopóki słońce wschodzi, panele słoneczne przesyłają wysokie napięcie przez system, nawet gdy główny wyłącznik jest wyłączony. Należy o tym pamiętać, ponieważ w mało prawdopodobnym przypadku pożaru wysokie napięcie prądu stałego może poważnie ograniczyć służbom ratowniczym możliwość działania w bezpiecznym środowisku.

  Środki ostrożności dotyczące energii słonecznej + SolarEdge

  Systemy fotowoltaiczne SolarEdge są wyposażone w pełny zestaw wbudowanych funkcji bezpieczeństwa, które spełniają najbardziej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa w branży. Oto trzy godne uwagi:

  1. SafeDCTM: zwiększone bezpieczeństwo fotowoltaiczne w każdym panelu słonecznym

  Tradycyjne falowniki szeregowe mają zazwyczaj ograniczone funkcje bezpieczeństwa. Aby spełnić standardy bezpieczeństwa fotowoltaiki, mogą wymagać dodatkowych produktów sprzętowych, co może zwiększyć koszt i złożoność systemu.

  SolarEdge opracowało optymalizatory mocy, które podłącza się do każdego modułu i maksymalizują moc wyjściową każdego modułu, przekształcając je w inteligentne moduły. Częścią tego rozwiązania falowniki SolarEdge posiadają wbudowaną inteligentną funkcję bezpieczeństwa o nazwie SafeDC, która automatycznie obniża napięcie w każdym module do 1 V po wyłączeniu falownika. Oznacza to, że podczas instalacji, konserwacji, sytuacji awaryjnych lub w dowolnym momencie odłączenia falownika od sieci napięcie prądu stałego spada do poziomu bezpiecznego dla dotyku, aby chronić ludzi i mienie. SafeDC firmy SolarEdge jest zgodny z wieloma międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

  Ustawianie wzorca bezpieczeństwa fotowoltaicznego

  Weźmy przypadek atrakcji turystycznej na Tasmanii , w której zainstalowano system SolarEdge. We wczesnych godzinach porannych w sklepie z pamiątkami na terenie kompleksu wybuchł pożar (niezwiązany z układem słonecznym). Bez funkcji bezpieczeństwa SolarEdge panele mogłyby zapalić się ponownie po wschodzie słońca. Ponieważ jednak system SafeDC odłączył zasilanie paneli, strażacy mogli bezpiecznie przystąpić do gaszenia pożaru wokół systemu fotowoltaicznego.

  2. Wykrywanie i przerywanie łuku

  Łuk elektryczny w systemach fotowoltaicznych może wystąpić, gdy złącza lub kable są skorodowane lub nieprawidłowo podłączone, tworząc iskrę elektryczną, która generuje ciepło i powoduje potencjalne ryzyko pożaru. Może się to również zdarzyć w miarę starzenia się systemów fotowoltaicznych, degradacji kabli lub nawet w przypadku gryzienia kabli przez zwierzęta. Zaawansowane przepisy bezpieczeństwa wymagają obecnie wdrożenia wykrywania łuku, aby złagodzić skutki potencjalnie powodowane przez zwarcia łukowe. W USA norma dotycząca wykrywania łuku UL 1699B wymaga wykrywania określonych łuków w chwili ich wystąpienia. W Europie międzynarodowa norma IEC 63027 jest wciąż w fazie rozwoju, jednak firmy ubezpieczeniowe mogą jej zażądać przy ubezpieczaniu budynku systemem fotowoltaicznym.

  W przypadku tradycyjnych falowników wymagane są detektory zwarć łukowych innych firm, co zwiększa koszty produktu i instalacji. SolarEdge zawiera jednak wbudowaną funkcję wykrywania zwarć łukowych, identyfikującą wyładowania łukowe, a następnie wyłączającą falownik zgodnie z amerykańską normą wykrywania łuku UL1699B. Pomaga to zwiększyć bezpieczeństwo osobiste, a także chronić sprzęt i zapobiegać uszkodzeniom konstrukcji.

  Bezpieczeństwo łączy się z wygodą dzięki monitorowaniu na poziomie modułu i zdalnemu rozwiązywaniu problemów. Platforma monitorująca SolarEdge zapewnia instalatorom pełny wgląd w działanie systemu na poziomie modułu, w tym automatyczne alerty, zdalne rozwiązywanie problemów i kompleksowe raportowanie. Eliminuje to większość prac diagnostycznych wykonywanych przez instalatorów na miejscu, które zazwyczaj muszą być wykonywane na niebezpiecznych wysokościach.

  Stacje benzynowe Dor Alon z komercyjnym rozwiązaniem fotowoltaicznym SolarEdge

  Stacje benzynowe Dor Alon z komercyjnym rozwiązaniem fotowoltaicznym SolarEdge

  Zasilanie i ochrona remiz strażackich

  Zaufanie do ulepszonej technologii bezpieczeństwa fotowoltaicznego SolarEdge rozciąga się także na strażaków instalujących SolarEdge na dachach własnych remiz. W Wielkiej Brytanii firma Hampshire Fire and Rescue Services wybrała SolarEdge do swoich systemów fotowoltaicznych generujących 700 kW na 12 różnych dachach remiz strażackich i trzech budynkach centrali w hrabstwie Hampshire. Zdecydowali się wyposażyć wszystkie swoje panele fotowoltaiczne w bramkę strażacką SolarEdge, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo i pełnić funkcję przycisku zatrzymania awaryjnego dla całego systemu fotowoltaicznego.

  System fotowoltaiczny SolarEdge zainstalowany na dachu remizy strażackiej

  System fotowoltaiczny SolarEdge zainstalowany na dachu remizy strażackiej

  https://www.solaredge.com/en/solaredge-blog