Ujemne stawki za energię.

Dla kogo to jest?

Właściciele systemów w krajach europejskich zarejestrowani w Dynamicznym Planie Cenowym opartym na trendach rynku hurtowego dostarczanych przez ENTSO-E .

test - stopa ujemna v2

Kiedy pojawia się stopa ujemna?

Zwykle w okresach niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną i dużej produkcji energii odnawialnej operatorzy sieci nakładają kary na właścicieli domów, którzy eksportują nadwyżkę energii elektrycznej do sieci – określa się to mianem ujemnych stawek za media.

Poniżej przedstawiono niektóre typowe wykresy dynamicznych stawek dnia następnego. Obszar w prostokącie wskazuje godziny i czas trwania, w których można spodziewać się ujemnych cen eksportowanej energii.

SolarEdge ONE-1

Jak to działa?

  • Oparta na SolarEdge ONE, naszym całodobowym systemie optymalizacji energii, funkcja Negative Rate Optimization automatycznie wstrzymuje produkcję falownika, gdy wskaźniki eksportu są ujemne
  • Gdy ta funkcja jest włączona, aplikacja będzie monitorować tempo eksportu i automatycznie zatrzymywać lub wznawiać produkcję falownika
  • Po zatrzymaniu produkcji zainstalowany system fotowoltaiczny nie będzie dostarczał prądu przemiennego do domu, ale każde urządzenie ze sprzężeniem prądu stałego będzie nadal działać poprzez szynę prądu stałego. Na przykład akumulator ze sprzężeniem prądu stałego może być nadal ładowany, nawet jeśli falownik nie wytwarza już prądu przemiennego

Zaczynajmy!

Jak wdrożyć optymalizację współczynnika ujemnego w mySolarEdge

Krok 1:
Otwórz mySolarEdge, dotknij przycisku menu i kliknij Ustawienia

Krok 2:
Naciśnij stawki za media i wybierz Stawki rynku hurtowego (ENTSO-E) w dostawcy mediów

Krok 3:
Ustaw dostawcę mediów dla planu cenowego eksportu na Hurt. Aktywują się ustawienia stawek dynamicznych.

Krok 4:
Włącz funkcję optymalizacji stawki ujemnej i dodaj naliczoną opłatę do surowych stawek rynkowych hurtowych

Krok 5:
Kliknij Zapisz.
Twój system jest teraz skonfigurowany do optymalizacji stawki ujemnej

Ważne notatki!

  • Ta funkcja działa ze wszystkimi jednofazowymi i trójfazowymi inwerterami Home Wave i Home Hub, a także wszystkimi dostępnymi na rynku inwerterami trójfazowymi i Synergy.
  • Ta funkcja jest dostępna dla wszystkich konfiguracji i konfiguracji systemów fotowoltaicznych, tj. z licznikiem lub bez; z baterią lub bez; dowolna liczba inteligentnych obciążeń itp.
  • Funkcja ta współpracuje ze wszystkimi trybami pracy akumulatora, tzn. klienci posiadający akumulator mogą skonfigurować system w celu „maksymalizacji zużycia własnego” i jednocześnie włączyć optymalizację współczynnika ujemnego.
  • Aby mieć pewność, że funkcja optymalizacji stawki ujemnej działa prawidłowo, ważne jest, aby dodać do aplikacji dodatkowe opłaty. Kwoty te znajdziesz na rachunku za energię elektryczną lub kontaktując się bezpośrednio ze swoim dostawcą energii elektrycznej.
  • Niektóre kraje podzieliły swój obszar na odrębne Strefy Rynkowe. Jeśli ta funkcja jest dostępna w Twoim kraju, pojawi się ona na ekranie Stawki za media, na którym możesz wybrać swoją strefę licytacji.