• 792-615-928
  • biuro@solmar-pv.pl
  • poniedziałek-piątek 8:00 - 16:00

FOTOWOLTAIKA DLA DOMU

OD CZEGO ZACZĄĆ I CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ

Poniżej przedstawiamy film który bardzo dobrze wyjaśnia o co w tym wszystkim chodzi

Najczęściej jest to układ zasilający nasz dom w darmową energię elektryczną. Jest to przede wszystkim instalacja ekologiczna, która pomaga nam dbać o środowisko oraz oszczędzać zasoby konwencjonalne. Do tego możemy liczyć również na znacznie mniejsze rachunki za prąd. Najważniejsze jest jednak odpowiednie dobranie instalacji do potrzeb klienta oraz przyszłościowego rozwoju gospodarstwa domowego .

KILKA WAŻNYCH FAKTÓW

Nie wielkość domu czy ilość mieszkańców, a wysokość rachunków za prąd jest podstawowym kryterium pozwalającym oszacować prawidłową wielkość instalacji fotowoltaicznej. Najważniejszym jej parametrem jest moc określana skrótem kW, która zależy właśnie od tendencji zużycia prądu w danym gospodarstwie w skali roku.

Prąd produkuje się sam. Może być zużywany w czasie rzeczywistym w gospodarstwie lub przekazywany do sieci. Wszystko dzieje się automatycznie, bez naszej ingerencji i zaangażowania.

Podawane przez producentów parametry nie zawsze są realne do osiągnięcia. Oprócz położenia geograficznego pozwalającego oszacować tak zwany roczny uzysk energii z 1 m2 typowego modułu fotowoltaicznego, na jego pracę wpływa także pogoda w skali roku.

Fotowoltaika to proces wykorzystujący panele (ogniwa) fotowoltaiczne do zamiany energii słonecznej w energię elektryczną. Jako że energia słoneczna jest ogólnie dostępna i korzystanie z niej nie podlega żadnym opłatom to można mówić, że uzyskany prąd w ten sposób jest darmowy.

Fotowoltaika dla domu – schemat, budowa

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej dla domu

Przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej do domu jednorodzinnego należy kierować się zasadą, że rzadko większość urządzeń pochłaniających najwięcej prądu działa jednocześnie. Dlatego wymiarowanie instalacji należy przeprowadzić rozsądnie. Tak by jej zakup nie był zbyt drogi, a zabudowa nie zajmowała ogromnych połaci.


Dobór mocy systemu fotowoltaicznego zależy od rocznego zużycia prądu przez gospodarstwo domowe. W warunkach naszego położenia geograficznego przyjmuje się, że z 1 kW mocy zainstalowanej instalacji jesteśmy w stanie uzyskać od 950 kWh do 1050 kWh energii elektrycznej na rok. Zakładając, że statystyczna rodzina Kowalskich zużywa ok. 3 000 kWh rocznie można uznać, że optymalna wielkość instalacji fotowoltaicznej to 3 do 5 kW zainstalowanej mocy.


Zakładając, że zdecydujemy się na instalację 3 kW w postaci 10 paneli o mocy 300 W a każdy z nich ma wymiar 1×1,7 m to na dachu potrzebna będzie nam powierzchnia ok. 18 m².

Jeśli chcesz zacząć produkować energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności rolniczej, już teraz skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z programu „Mój prąd”

Chcesz otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej? Skorzystaj z programu priorytetowego „Mój prąd”.
Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy instrument, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wniosek możesz złożyć: elektronicznie przez internet, w wersji papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub przesłać go drogą pocztową, ewentualnie kurierem, na adres NFOŚiGW.

WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad?fbclid=IwAR38vgx9HT5nX9CNBTVSGuOysGZ3aG604655khIr2SFpJALA70rpX7R0QmA

e-mail: biuro@solmar-pv.pl

tel: 792-615-928

Dowiedz się więcej o nas: https://solmar-pv.pl/?page_id=351